regrese, kurzy, terapie

Vítám vás na svých stránkách, kde bych vás ráda seznámila se svými aktivitami v oblasti terapie, pomoci v psychospirituální krizi a duchovního rozvoje osobnosti obecně. Najdete zde nejen popis mé činnosti, ale také aktuální informace o chystaných kurzech, seminářích, setkáních a přednáškách, kterých se můžete zúčastnit. Zároveň vás chci seznámit také s tím, čím bych se chtěla zabývat v nejbližší budoucnosti - projektem Centra pro duševní rozvoj a harmonii. Ať se vám tady líbí a světlo ať vás provází... podpis
NOVINKA!
Zde si můžete pustit či stáhnout zvukový záznam řízené vizualizace V proudu zdravé sebelásky a hojnosti. Protože mě často žádáte o to, abyste si mohli tuto meditaci doma pouštět a trénovat. Nahrály jsme ji během semináře Tvoření hojnosti pořádaného v Hradci Králové ke konci roku 2023 s mojí kamarádkou Markétou.Ke stažení v mp3 zde:
V proudu zdravé sebelásky a hojnosti :)


— Zde si můžete přečíst článek o hlubinné regresní terapii z časopisu Kvalitní život
— Zde můžete zhlédnout obsáhlý rozhovor na TV Cesty k sobě (2013)...
— ... a tady najdete další rozhovor, na stejné televizi (2015).
Reportáž ČT z Klášterní zahrady Chotěšov v pořadu Kouzelné bylinky (5. 2. 2017)
Reportáž ČT z rozária v Klášterní zahradě Chotěšov v pořadu Kouzelné bylinky (14. 5. 2017)
— Třetí rozhovor na TV Cesty k sobě (červen 2018)
— Čtvrtý rozhovor na TV Cesty k sobě (červen 2020)
— Pátý rozhovor na TV Cesty k sobě (červenec 2021)

facebook_logo Najdete nás i na Facebooku :)


Několik slov o mně

mila1Původně jsem vystudovaná akademická sochařka, od Boha obdařená silným sociálním cítěním. Touha po duchovním naplnění a potřeba pomáhat druhým je mým hnacím motorem již od dětství. Stejně silná je i moje touha po poznání a sebezdokonalování, neboť si uvědomuji, že skutečná pomoc je podmíněna moudrostí. Při hledání účinné metody pomoci druhým jsem se setkala s Andrejem Dragomireckým, který mne seznámil s hlubinnou regresní terapií. Od ní se odvíjí moje nynější terapeutická činnost. Několik let jsem Andrejovi asistovala při výchově nových terapeutů.
Od léta 2001 pořádám své vlastní kurzy zaměřené zejména na regresní terapii. Jejich smyslem není jenom vychovávat nové terapeuty, ale především hluboké poznání sebe sama a z toho vyplývající transformace vědomí. Vedena svou intuicí postupně rozšiřuji své působení na oblasti práce s automatickou kresbou, přivtělenými duchy, stínovými tématy osobnosti, pomoci bližnímu při odchodu z těla (při smrti) a pomoci při procesu osobní a psychospirituální krize.
Velmi intenzivně se věnuji individuálnímu poradenství a terapeutické praxi.
Několik let přednáším po celé republice na různá témata – například vliv početí, prenatálního vývoje a porodu na kvalitu prožívání; vztahy; naši osobní andělé; životní krize a vědomé umírání.