regrese, kurzy, terapie

Centrum duševního rozvoje

(projekt)

 

Po několika letech úsilí a hledání se nám podařilo koupit vhodný objekt pro naše záměry - klášterní zahradu s domkem v Chotěšově u Plzně (letecký pohled). Zároveň jsme přibrali do party naši velmi šikovnou kamarádku Lucku Virostkovou, která se dobře orientuje a je vzdělána v sociální oblasti. Zaregistrovali jsme občanské sdružení Klášterní zahrada, prostřednictvím kterého bychom rádi naše záměry uskutečnili. Chceme zde vybudovat centrum pro pořádání seminářů zaměřených na osobnostní a duchovní rozvoj, ekologický životní styl a bydlení. Vzhledem k charakteru nemovitosti jsme náš projekt rozšířili o novou, velmi významnou dimenzi: Revitalizaci barokní klášterní zahrady a její zpřístupnění veřejnosti s nabídkou kulturních a vzdělávacích aktivit. Pokud to možnosti prostoru dovolí, chtěli bychom v budoucnu naplnit další záměr, a sice výcvik pro terapeuty působící v oblasti vědomého rození, vědomého umírání a pomoci lidem v krizi. A v neposlední řadě bychom zde rádi časem nabídli chráněné zaměstnání několika mentálně postiženým lidem. V budoucnu plánujeme nabídku těchto programů pro veřejnost: - vzdělávací kurzy drobného ekologického zemědělství (bio-zahradnictví, pěstování bylinek) - tradiční řemeslná výroba - arteterapie, muzikoterapie a dalších podobné aktivity Projektový záměr v bodech: 1. Zakoupení vhodného objektu a jeho rekonstrukce 2. Revitalizace barokní klášterní zahrady 3. Vybudování vzdělávacího centra 4. Vytvoření chráněného zaměstnání pro mentálně postižené občany K financování našeho projektu chceme vedle vlastních prostředků využít dotační tituly České republiky i Evropské unie a dále dary právnických i fyzických osob. Obracíme se proto touto cestou na případné laskavé sponzory a pomocníky - pokud máte jakoukoli možnost přispět k realizaci naší vize, ozvěte se prosím! Míla Lukášová, Lubor Šimek a Lucka Virostková, únor 2009

www.klasternizahrada.cz