regrese, kurzy, terapie

Centrum osobního a duševního rozvoje – Klášterní zahrada Chotěšov


V roce 2008 se nám podařilo najít a zakoupit vhodný objekt pro uskutečnění našeho záměru, prostornou barokní zahradu s domkem pro zahradníka, součást Národní kulturní památky Kláštera premonstrátek v Chotěšově. Celý areál, včetně naší zahrady, byl tehdy ve velmi zuboženém a zanedbaném stavu. Náš původní záměr, vybudovat centrum pro pořádání seminářů zaměřených na osobnostní a duševní rozvoj a ekologické vzdělávání, jsme tedy rozšířili o další významnou kapitolu: Revitalizaci barokní klášterní zahrady a její zpřístupnění veřejnosti s nabídkou kulturních a vzdělávacích aktivit.

Díky nemalému úsilí nejen nás – majitelů, ale i mnoha našich nadšených a ochotných přátel a podporovatelů se nám daří naše plány postupně uskutečňovat a tak se Klášterní zahrada stala inspirativním místem pro setkávání lidí.

Vzhledem k rozsahu našeho areálu víme, že je před námi ještě dlouhá, ovšem také smysluplná cesta a chceme tímto poděkovat všem, kteří nás na ní dnes i v budoucnu budou podporovat.

Míla Lukášová, Lubor Šimek, leden 2022


www.klasternizahrada.cz