regrese, kurzy, terapie

Doporučená literatura

Toto jsou knihy, jejichž četba mě výrazně posunula a obohatila na cestě za (sebe)poznáním, nebo o nich vím, že tuto moc mají...

Téma: Psychospirituální krize

Krize duchovního vývoje (Stanislav a Christina Groffovi) * Když se proces růstu a změny mění v krizi a chaos až zdrcující, můžete pociťovat děsivou úzkost, prožívat obtíže v denním životě, zaměstnání, mezilidských vztazích - a dokonce se obávat o své duševní zdraví. Proto jsou transformační krize často potlačovány běžnou psychiatrickou péčí, léky, či dokonce umístěním "pacienta" do psychiatrického zařízení. Přitom jde o proces s velkým transformačním potenciálem pro fyzické i emoční léčení, bude-li s ním nakládáno tvůrčím způsobem.
Energie transformace (Bonnie Greenwellová) * Průvodce procesem probouzení Kundalini od americké transpersonální psycholožky, která je jedním z nejpodrobnejších průvodců psychospirituální krizí.
Žízeň po celistvosti (Christine Groffová) * O připoutání, závislosti, hledání a nacházení všeho po čem toužíme uvnitř sebe samých.
Kundalini a čakry (Genevieve Lewis Paulson) * Práce s energií kundalini a čakrami pro plnější prožívání života.
Změna přináší uzdravení (Henry Cloud) * Pro toho, kdo chce porozumět událostem, které prožil, pro každého, kdo touží po uzdravující změně ve svém životě, pro ty, kteří chtějí směřovat ke skutečné zralosti.
Moc přítomného okamžiku (Eckhart Tolle) * V přítomném okamžiku najdeme své skutečné já a hlubokou vnitřní radost. Pouze v přítomném okamžiku si uvědomíme, že už jsme úplní a dokonalí. Pochopíme, že naše partnerské vztahy mohou být další branou k duchovnímu osvícení, pokud jich budeme užívat moudře, to jest k tomu, abychom se stali víc milujícími.
Nová Země (Eckhart Tolle) * V této nové knize Tolle ukazuje, jak transformace může proběhnout nejen v nás, ale i ve světě kolem nás. Tím, že vykresluje podstatu tohoto posunu vědomí, Tolle detailně ukazuje, jak naše egoistické uvažování funguje. Poté nás jemně a pomocí velmi praktických termínů vede k novému vědomí. Dojdeme až k poznání toho, kým vlastně jsme, což je mnohem významnější než to, co jsme si dosud mysleli.
Životní krize jako vývojové šance (Rüdiger Dahlke) * Tato kniha provádí čtenáře lidským životem s krizemi, kterým musí čelit každý z nás: dospívání, stáří, duchovní krize a nakonec smrt. S pomocí autora se naučíte rozumět životním krizím a využít je pro svůj osobní růst.
Anděl zavolal mé jméno (Jyoti) * Autobiografie americké psychoterapeutky, která popisuje příběh lidské transformace, jež začala spontánním probuzením vnitřní energie kundaliní a přivedla autorku k objevování vlastní ženské spirituality a cest k integraci duchovnosti do každodenního života.

Téma: Vztahy

Hranice (Henry Cloud, John Townsend) * Kdy říci ano? Kdy říci ne? Co je a co není mé? Vůči komu a za co mám být zodpovědný? Jak poznám, kdy mě druzí využívají? Neschopnost vytyčit v určitých chvílích ve vztazích s určitými lidmi odpovídající hranice může mít velice ničivé následky. Jakákoli záměna nebo narušení hranic vedou k velkým problémům v nás samých a ve vztazích kolem nás.
Hranice v manželství (Henry Cloud, John Townsend) * Proč je důležité pro růst manželství vytyčit meze a stanovit důsledky. Kniha je určena všem, kteří chtějí porozumět svému partnerovi, kteří ve svém manželství zápasí, kteří chtějí zachránit to, co se ještě dá a pro které je manželství důležité.
Pět jazyků lásky (Gary Chapman) * Práce přibližuje a na konkrétních manželských párech a jejich problémech ilustruje následující základní jazyky lásky: slova ujištění, pozornost, přijímání daru, skutky služby a fyzický kontakt. Je naprosto nezbytné porozumět jazyku lásky svého partnera a promlouvat jím k němu!
Pět znaků láskyplné rodiny (Gary Chapman) * Autor představuje pět základních znaků láskyplné rodiny; pět prvků, které při správném uspořádání tvoří dynamiku zdravé rodiny. Kniha uvádí praktické návrhy, jak byste těchto pět prvků mohli do své rodiny zabudovat.
Partneři a multiple orgasmus (Mantak a Maneewan) - jak prožívat intenzivní mnohonásobný orgasmus celého těla - jak si navzájem poskytovat hluboké uspokojení - jak využívat sexualitu pro zdraví a uzdravování - jak prohlubovat vzájemný milostný a duchovní vztah
Jak přežít rozchod (Daphne Rose Kingma) * Konec vztahu je vždy velice bolestný a vyvolává v nás nepříjemné pocity. Cítíme obrovskou bolest a bezmoc, jsme zoufalí, osamělí, máme pocit, že za nic nestojíme a že to prostě nepřežijeme. Jak projít ukončením vztahu a zachovat si neporušenou sebeúctu.
Děti a hranice (Henry Cloud, John Townsend) * Kniha navazuje na úspěšný titul Hranice, rozšiřuje a aplikuje myšlenky zdravých hranic na vztahy s našimi dětmi. Pomáhá řešit problémy spojené s impulsivností, kňouráním, lhostejností k rodičům, agresivním jednáním, konflikty ve škole, předčasným sexem a drogami.
Modely lásky (Joyce a Barry Vissellovi) * Kniha je zaměřena na rodičovství a výchovu a hovoří se v ní o dětech a rodičích jako modelech lásky. Je o dlouhé cestě, na kterou se dva lidé vydávají ve chvíli, kdy se rozhodnou založit rodinu. Kniha je určená jak pro rodiče, tak i ne-rodiče. Je pro každého, kdo je třeba jen zvědavý, zda rodinný život má nějaký hlubší smysl a jakou proměnu může přinést.
Potřebuji tvou lásku (Ross Campbell) * Autor pomáhá ve své práci porozumět důležitosti bezpodmínečné lásky pro zdravý vývoj dítěte. Kniha obsahuje množství příkladů a pomáhá tak vidět nejen význam role rodičů, ale stává se praktickou přiručkou pro každodenní kontakt s dětmi.

Téma: Umírání

O dětech a smrti (Elizabeth Kübler-Ross) * Kniha je určena nejen těm, kdo se s umíráním u dětí setkávají v rámci svého povolání ale i lidem, které smrt dítěte někdy zasáhla v jejich osobním životě. Autorka se zvlášť věnuje úmrtím úplně malých dětí (před narozením nebo krátce po něm), úmrtím v důsledku vážné nemoci, úmrtím náhlým a nečekaným (nehoda, zločin, dětská sebevražda), ale zabývá se i tím, jak děti smrt vnímají a jak na ni reagují, setkají-li se s ní třeba u jiných rodinných příslušníků.
O smrti a umírání (Elizabeth Kübler-Ross) * Příběhy vážně nemocných, jejichž otevřená vyprávění o všech úzkostech, strachu i nadějích pomáhají pochopit prožívání a potřeby lidí v konečných fázích života. Kniha dodává jiným odvahu a sílu neodvracet se od nevyléčitelně nemocných, ale naopak se k nim přiblížit a přimknout – což v posledních hodinách života znamená pro člověka nesmírně mnoho.
Otázky a odpovědi o smrti a umírání (Elizabeth Kübler-Ross) * Po úspěchu knihy O smrti a umírání absolvovala autorka mnoho přednášek, kterých se zúčastnili pečující, zdravotníci i blízcí lidé. Tato kniha je souborem odpovědí na otázky, které na těchto přednáškách byly kladeny a zodpovězeny.
Poslední dary (Jak porozumět zvláštnímu vnímání a potřebám umírajících) (Maggie Callanan, Patricia Keller) * Tato kniha je určena všem, kteří se ocitli nebo někdy ocitnou v blízkosti umírajícího i samotným umírajícím. Obsahuje příběhy popisující prožívání umírajících v posledních dnech a týdnech života, kdy se přibližují smrti. V těchto chvílí se umírající často snaží popsat, co v danou chvíli prožívají nebo co potřebují pro pokojnou smrt.
Dobré umírání (Možnosti pokojného konce života) (Ira Byock) * Hluboce lidská kniha vychází z osobních i klinických zkušeností praktického lékaře, člověka, který usiluje o to, aby poslední chvíle člověka proběhly důstojně. Prostřednictvím různých příběhů těžce nemocných lidí a jejich rodin přibližuje situace (fáze umírání), jimiž dříve či později prochází každý. Tyto životní fáze předkládá bez přehnaného sentimentu, citlivě a s velkým pochopením, se zdravou věcností, která umožňuje na danou situaci přistoupit, pochopit ji a smířit se s ní.
Hospice a umění doprovázet (Marie Svatošová) * Základní kniha pro všechny, kteří pečují o umírající – rodinu, přátele, profesionály, a také pro ty, kteří chtějí přiblížit a pochopit proces umírání od stanovení závažné diagnózy po úmrtí. Autorka v krátké teoretické části výstižně popisuje proces umírání, potřeby umírajícího a poskytuje jednoduché rady, jak doprovázet. Druhá část obsahuje skutečné příběhy, na kterých ukazuje příklad doprovázení umírajících. Poslední část je věnována krátkému seznámení s hospicovou péčí a jejím formám.

Ostatní:

Obejměte své vnitřní dítě (Ladislav Dvořák) * Tato kniha je o setkání s našimi nejhlubšími pocity - s naší citlivostí, zranitelností a opravdovostí. Je o radosti a smutku, o lásce a hněvu, o hlubším prožitku, který se skrývá za naší každodenní skutečností - zkrátka o dítěti v nás. Nejprve se setkáte se se svým radostným a kreativním dítětem a poté se smutným a zraněným dítětem. Pak se zaměříme na jeho strach, hněv a úzkost. V této části budete mít také příležitost poznat a "vychovávat" svého "vnitřního rodiče", který v nás vede s vnitřním dítětem neustále dialog - aby byl dostatečně citlivý a současně pevný, tak aby byl tvému dítěti oporou. Druhá část - Osvoboďte své vnitřní dítě - je zaměřená na práci se zakletími, které jsme při své výchově přijali, a na zdravý rozvoj a růst našeho vnitřního dítěte.
Tajemství zbloudilých duší (Edith Fiore) * Někteří z nás hostí ve svém těle nezvané návštěvníky - přivtělené duše. Kdo jsou a co nám chtějí? Odvádění těchto duší tam, kam patří - ke Světlu.
Maškarní bál duše (Mathias Wendel) * Proč se hledání částí duše ztracených v říši stínů a objevuijících se pod stále novými maskami stává jednou z nejvíce fascinujících a současně nejvíce uzdravujících zkušeností na cestě k sebepoznání, se dozvíte právě v této knize.
Osud jako šance (Thorwald Dethlefsen) * Kniha otvírá cestu k spoluodpovědnosti za vlastní osud, možnost naučit se porozumět svému osudu a vědomostí využít.
Nevyšlapanou cestou (Morgan Scott Peck) * Kniha uznávaného amerického psychoterapeuta, ve které se autor zabývá novou psychologií lásky, tradičních hodnot a duchovního růstu.
Dále nevyšlapanou cestou (Morgan Scott Peck) * Kniha navazuje na předchozí titul. Jak píše autor, neexistují žádné příručky, recepty a jednoduché odpovědi - každý si musí prošlapat cestu životem sám.
Železný Jan (Robert Bly) * Krásná kniha určená především mužům - na alegorickém příběhu se dozvíte, jaká úskalí čekají každého chlapce na cestě k plnému, rozvinutému mužství. Chcete-li se stát skutečným mužem, musíte projít dlouhou cestu s řadou zkoušek. A zkratky neexistují.
Ženy, které běhaly s vlky (Clarissa Pinkola Estés) * Autorka se zabývá především mýty, ale též pohádkami a dalšími příběhy o divokých ženách. Snaží se tak pomoci ženám najít potlačenou stránku jejich bytosti, skrytou v archetypu Divoké ženy. V té žije mocná síla naplněná zdravými instinkty, vášnivou tvořivostí a nesmrtelným poznáním.
* (Obě výše uvedené knihy se zajímavě doplňují a jejich četbu doporučujeme i příslušníkům opačného pohlaví, než kterému je kniha primárně určena.)
Psychologie snu (Ernst Aeppli) * Práce známého švýcarského psychologa, spolupracovníka C. G. Junga, je určena těm, kteří se chtějí ze svých snů dozvědět o sobě a svých životních problémech to, co v denním shonu uniklo jejich vědomí. Druhou část knihy tvoří metodika výkladu snů a stručná charakteristika pěti set symbolů, které se nejčastěji vyskytují ve snech.
Anatomie ducha (Caroline Myss) * Kniha pojednává o energetické medicíně, přináší nový pohled na sedm center duchovní a fyzické síly v těle a citlivě spojuje moudrost tří duchovních tradic: symbolickým jazykem hinduistických čaker, křesťanskou svátostí a kabalistického Stromu života popisuje sedm fází, kterými musí každý člověk projít na cestě k vyššímu vědomí a duchovní zralosti.
Hysterie – strach z odmítnutí (Heinz-Peter Röhr) * Kniha ukazuje na pozadí jedné z pohádek bratří Grimmů (Chytrá Elsa) příčiny symptomů hysterie, jejich různé projevy i možnosti léčby. Kniha je psána pro psychology, psychoterapeuty a čtenáře se zájmem o populárně-psychologickou tematiku.
Narcismus - vnitřní žalář (Heinz-Peter Röhr) * Narcismus patří k mimořádně rozšířeným formám psychických obtíží dnešní doby. Zkušený německý terapeut Heinz-Peter Röhr se ve své knize zabývá osobitým způsobem vzniku této poruchy, jejím průběhem a naznačuje možnosti jejího překonání. Za východisko si autor zvolil kuriózní pohádkový příběh bratří Grimmů Železná kamna. Hlavními protagonisty pohádky jsou princ zakletý do železných kamen, která stojí v lese a princezna, která v tom lese zabloudila. Na těchto postavách autor ukazuje kořeny, z nichž narcismus vyrůstá. Pohádkový děj pak doprovází jeho úvahy o hlavních rysech mužského a ženského narcismu, o narcistním soužití, ale také o cestách, které vedou k uzdravení a svobodě.
Cesty z úzkosti a deprese (Heinz-Peter Röhr) * Autor si klade otázku, co nám brání vést spojený život. Na pozadí grimmovské pohádky Ďábel se třemi zlatými vlasy se zamýšlí nad podstatnými prvky pravé životní spokojenosti. S pomocí srozumitelných kazuistik a praktických cvičení nám ukazuje cestu ke klíči k životní spokojenosti – k lásce k sobě samým.