regrese, kurzy, terapie
Na základě mojí mnohaleté praxe v oblasti osobního poradenství a vedení seminářů zaměřených na osobní a duševní rozvoj jsem vytvořila cyklus přednášek. Mapují všechna důležitá témata ovlivňující kvalitu prožívání našich životů. Přestože jednotlivé přednášky v rámci cyklu na sebe tematicky navazují, nabízím i každé téma samostatně. Formát přednášky: Nejlépe 2 hodiny, pokud je zájem i o praktickou část, potřebujeme 3 hodiny.

1) Putování duší a regresní terapie

Všichni chceme žít spokojený a smysluplný život. Regresní technika přináší odpovědi na věčnou otázku lidstva: "Proč se mi to děje?" Je to účinný nástroj k řešení různých potíží, které nám ztrpčují život (vztahové problémy, různé typy chronických zdravotních a psychických potíží). Pomocí této techniky lze nahlédnout za kulisy našeho "pozemského života" a spatřit skryté souvislosti a původní příčiny událostí, které ovlivňují naši současnost. Objasníme si, jak prakticky regresní technika probíhá.
V praktické části si můžeme pomocí jednoduché rekapitulační techniky vyzkoušet, jak regresní technika funguje.

2) Start do života

– cesta od početí ke zrození
Tato přednáška je velmi vhodná jako příprava na rodičovství. Objasníme si zákonitosti takzvaného „startu do života“. Popíšeme základní etapy – POČETÍ (důvod a motivační náboj příchodu na svět), PRENATÁLNÍ VÝVOJ (co všechno nás během vývoje v těle matky mohlo ovlivnit), POROD (vznik základního modelu prožívání významných životních událostí – porodní trauma), PŘIJETÍ PŮVODNÍ RODINOU (moment, od kterého se odvíjí naše sebehodnocení).
V praktické části se můžeme hlouběji dotknout a seznámí se svým „materiálem“ a mohou tak pochopit některé své programy a z nich vyplývající limity.

3) Vnitřní dítě

– léčení našeho dětství
Objasníme si vliv DĚTSTVÍ na kvalitu prožívání našeho života. Ukazuje se, že naplnění našich základních potřeb (ochrana, péče, láska, pozornost, přijetí) a podmínky života v raném dětství (potřeba mít své místo a materiální uspokojení) významně formují naši osobnost. V této etapě našeho života se tvoří úroveň naší sebehodnoty a sebelásky a naše pozdější schopnost vytvářet vztahové vazby.
V praktické části se můžeme seznámit se stavem našeho VNITŘNÍHO DÍTĚTE, poznáme, co mu chybělo a osvojíme si jednoduchou nápravnou techniku, díky které se můžeme sami efektivně léčit.

4) Partnerství a ostatní vztahové vazby

- vztahy očima regresního terapeuta
Vztahy jsou zdrojem mnoha veselých a šťastných chvil, zároveň ale i mnoha nepříjemných a krizových situací. Zaměříme se na vše, co může ovlivňovat naši schopnost prožívat kvalitní vztahové vazby. Objasníme si možné příčiny neschopnosti navázání a následného udržení kvalitního partnerství - možné blokace, nereálná očekávání a projekce, nerovnováha mezi vnitřní mužskou a ženskou energií. Lektorka vychází zejména ze zkušeností a poznatků získaných během své mnohaleté praxe.
V praktické části se můžeme zaměřit na rozpoznání našich blokací a budeme hledat cestu k jejich odstranění, a seznámíme se s některými účinnými technikami, které napomáhají zlepšit dlouhodobé partnerské vztahy.

5) Energetický systém člověka – čakry

Nastíníme si a projdeme „Mapu energetického systému člověka“. Každá čakra (energetické centrum) řídí příslušnou žlázu v našem fyzickém těle. Každá disharmonie v čakrách se odráží v určité oblasti našeho života, ovlivňuje naši emocionální, tělesnou, mentální a spirituální kondici. Objasníme si důvody, proč některá čakra nepracuje správně, jak to zjistit a co s tím dělat.
V praktické části nahlédneme pomocí meditační techniky do stavu našeho energetického systému a procvičíme si pomocnou čistící a aktivizující techniku.

6) Životní krize jako šance

Většina lidí má slovo "krize" spojené s něčím nepříjemným. Nahlédneme na KRIZI z hlediska příčin, dynamiky a možných východisek. Podrobněji se budeme věnovat KRIZI VZTAHOVÉ A PSYCHOSPIRITUÁLNÍ KRIZI. Nastíníme si možnosti, jak tuto nelehkou a často i nevítanou životní etapu zvládnout, případně využít k růstu.
V praktické části můžeme nahlédnout na vlastní ozdravné, případně destruktivní programy, kterými jsme vybaveni. Osvojíme si pomocné techniky sloužící rychlému zorientování se a nalezení východiska z krize.

7) Traumatické události v životě člověka

Objasníme si vliv TRAUMATICKÝCH PROŽITKŮ na psychiku člověka. Osvětlíme si, jak trauma (např. ztráty jistot, blízkých osob, důležitých vztahů, ale i úrazy, nehody, různá fyzická i psychická zranění) vzniká a jak nás zpětně v životě ovlivňuje (např. vznik různých obranných mechanismů a programů, rozvoj úzkostí a strachů). Správně integrované trauma člověka posiluje.
V praktické části si můžeme osvojit pomocné metody, díky kterým můžeme i dávno potlačené vzpomínky vynést na světlo a léčit je a zharmonizovat.

8) Temné stránky naší osobnost

– transformace strachů
Objasníme si jak a proč se v lidské psychice objevují tzv. NEGATIVNÍ VLASTNOSTI (agrese, touha po moci, animální pudovost a různé formy strachů). Pochopíme také, proč pro skutečný duchovní vývoj nestačí jen začít „být pozitivní“.
V praktické části můžeme pomocnou technikou nahlédnout na svůj vlastní stín a pomocí účinného transformačního nástroje dostaneme možnost zharmonizovat své strachy.

9) Vědomé umírání

- smrt jako součást života
Nahlédneme na proces umírání. Budeme se věnovat možnostem přípravy na vlastní odchod z těla a možná úskalí v průběhu tohoto procesu. Přednáška vám může poskytnout cenné informace i pro možné aktivní provázení našich blízkých v průběhu jejich umírání. Pohovoříme také o takzvaných ZBLOUDILÝCH DUŠÍCH (proč se to stává a jak pomoci).
V praktické části pomocí meditační techniky nahlédneme hlouběji do této problematiky.

10) Duchovní růst

- proč nestačí jen "být pozitivní"
Osvětlíme si zákonitosti a možná úskalí PROCESU DUCHOVNÍHO RŮSTU. Nahlédneme na samotný SMYSL LIDSKÉ EXISTENCE. Pro inspiraci nahlédneme do různých technik, které nám mohou pomoci pracovat na sobě a dostat se do souladu s "kosmickým (Božským) řádem“. Zaměříme se na "duchovní srdce", objasníme si pojem "duchovní srdce" a jeho význam pro osobní i duchovní rozvoj člověka. Povíme si o příčinách zablokování tohoto důležitého energetického centra.
V praktické části pomocí meditační techniky „procvičíme“, jak se vědomě propojit se svým Vyšším Já a s Universem.