regrese, kurzy, terapie

Celoroční výcvik regresních technik 2023 v Čechách

prosím, kontaktuje Pavlu Kubicovou na tel.: 774 507 082,
popř. na e-mail: pavlikubicova@seznam.cz


Témata jednotlivých dílů výcviku:
1. Základní výcvik regrese (4 dny)
Získání základních vědomostí o fungování lidské psychiky, osvojení si dovedností hlubinné regresní techniky, která velmi účinně odstraňuje fyzické a psychické potíže a pomáhá uvolnit zablokovaný tvořivý potenciál osobnosti. Vede k hlubšímu pochopení lidského jednání a chování, léčí traumata z minulosti.
2. Start do života (4 dny)
Zpracování témat početí, prenatální vývoj, porodní trauma a dětství. Sebehodnota a zdravá sebeláska vychází z podmínek a limitů našeho dětství a později se odráží v našem postoji k životu a ostatním, ovlivňuje naši schopnosti uplatnit se, naše vztahy a kvalitu prožívání obecně. V kurzu si osvojíme účinnou nápravnou techniku k léčení našeho dětství a vztahů (léčení vnitřního dítěte).
3. Vědomé umírání (4 dny)
Životní rekapitulace, zpracování nahromaděných křivd a vin, pohled na naše přání a touhy. Práce s „přivtělenými duchy“. Tento blok také poskytne mnoho praktických rad týkajících se pomoci při doprovázení umírajících.
4. Temné stránky osobnosti (4 dny)
Při zpracovávání minulosti a systematické práci na sobě se z našeho podvědomí vynořují stinná témata (chtění, moc, strach, sexualní bloky, magie). Tento blok se mj. zabývá úskalími na duchovní cestě a psychospirituální krizí.

Délka jednotlivých bloků je 17 hodin teorie a 15 hodin praxe.
Výcvik bude zakončen vydáním certifikátu o absolvování výcviku.


Termíny jednotlivých pokračování výcviku:
1. 20. – 23. 4. 2023 – Sibřina u Prahy
2. 25. – 28. 5. 2023 – Chotěšov
3. 27. – 30. 7. 2023 – Chotěšov
4. 7. – 10. 9. 2023 – Chotěšov

Místo konání CHOTĚŠOV:
Klášterní 69, Chotěšov, Plzeň – jih (směr Domažlice) - tady je mapa.
Doprava: autobusem či vlakem s přestupem v Plzni.
Cena – ubytování a jídlo: Plná penze – 600 Kč na den. V případě ubytování mimo areál klášterní zahrady se platí 150 Kč na den za režii a pití. Strava je vegetariánská, plná penze vč. nápojů. Ubytování je prosté, ale romantické a pohodlné — na postelích v maringotce (vlastní spacák), v obytném altánu nebo skleníku, nebo si můžete vzít vlastní stan — to vše přímo v zahradě se sprchou a WC. Také si můžete sami zajistit ubytování v nedalekém penzionu (3 km) Sportcentrum Losina. Možnost též domluvit ubytování v soukromí v přilehlém klášteře, kde jsou k dispozici 2 apartmány s vlastní koupelnou a společnou kuchyňkou. Bližší informace u Pavly Kubicové.

Místo konání SIBŘINA U PRAHY:
statek U Škodů (V koutě 35, 250 84 Sibřina; www.pohodauskodu.cz). Jedná se o luxusně zrekonstruovaný historický statek z roku 1785 na okraji Prahy v krásné přírodě. Ubytování v plně vybavených ložnicích.
Doprava: příměstské autobusy z Černého Mostu (linka č. 303) nebo ze Skalky (linka č. 329), zastávka Konečná. Zájemcům z Prahy doporučujeme přespávat na statku (i když dojíždění možné je). Ze zkušeností víme, že je to tak pohodlnější, umožňuje to lepší zpracování témat a hlubší propojení s celou skupinou.
Cena – ubytování a jídlo: Nocleh se snídaní a pitím přes den — 800 Kč na den (150 Kč snídaně, 450 Kč nocleh; platí se na místě). Pro dojíždějící – platí se režijní poplatek 200 Kč na den (pití v ceně).

Cena – kurzovné: 20 000 Kč (za všechny čtyři bloky semináře). Zálohu garantující místo ve výcviku ve výši 2500 Kč (stornopoplatek, který se vrací pouze při zrušení semináře že strany organizátora) zašlete, prosím, na účet 1033462468/5500. Do zprávy pro příjemce uveďte REGRESE 23.